Bent u op zoek naar een technisch specialist baan en geleiding, treinbeveiliging, EV/bovenleiding of ondergrondse infra? Onze professionals hebben een jarenlange ervaring in de sector. Ze ontzorgen u door het toetsen of opstellen van buitendienststellingskaders en faseringen. Ze controleren of faseringen haalbaar en bouwbaar zijn en of de eisen uit de vraagspecificatie op maat een reeel zijn. Onze technisch specialisten helpen u om faalkosten in de voorbereidings- en realisatiefase tot een minimum te beperken en het project binnen tijd, geld en scope te realiseren. Op basis van de bevindingen geven onze professionals een gedegen inhoudelijk advies.

Onze specialisten ontzorgen u met de toetsing van DO, UO en UO as-built-ontwerpen.

Definitief ontwerp

In een project is het belangrijk dat een definitief ontwerp voldoet aan de gestelde eisen uit het contract en dat het ontwerp op hoofdlijn realiseerbaar is. Omdat het DO de basis is voor verdere uitwerking van het ontwerp, is het belangrijk het DO met bijbehorende ontwerpnota vakkundig te laten toetsen.

Uitvoeringsontwerp

Voor het uitvoeringsontwerp geldt dat het ontwerp voldoende detailniveau bevat, zodat er in de realisatiefase geen stagnatie ontstaat over de te bouwen onderdelen. Een toets op detailniveau en raakvlakken zorgt ervoor dat de bouw soepel verloopt.

Uitvoeringsontwerp As-Built

In de As-Built-fase komt het erop aan dat de situatie buiten, inclusief overeengekomen afwijkingen en VTW’s tijdens de realisatiefase, goed in de As-Built-tekeningen terecht komt. In onze ogen is het dan ook zeer belangrijk dat een technisch specialist de As-Built-ontwerpen controleert met de situatie buiten. Zo krijgt u een betrouwbaar uitvoeringsontwerp as-built dat kan worden opgeleverd en overgedragen naar de beheerder.

Andere technische projectondersteuning diensten

© 2024