Als opdrachtgever of opdrachtnemer wilt u zo min mogelijk restpunten op uw project. Dat is immers in het belang van een tijdige oplevering en overdracht naar de beheerorganisatie. Onze toezichthouders ondersteunen u met het restpuntenmanagement. Ze controleren en toetsen de voortgang op restpunten en houden een aandachtspuntenlijst bij. Daarop wordt actief bijgehouden waarop u kunt sturen, zodat het aantal restpunten richting oplevering geminimaliseerd is. Actief restpuntenmanagement bespaart u als opdrachtgever vertragingskosten, als opdrachtnemer verkleint u de noodzaak het projectteam na oplevering in stand te houden.

Andere technische projectondersteuning diensten

© 2024