“Welke informatie is belangrijk voor de beheerder van het project?” “Wat moet er in het projectdossier komen?” Die vragen krijgen we regelmatig en beantwoorden we graag. Informatiemanagers van Stenga hebben een ruime ervaring in het opleveren en overdragen van (infra)projecten, of het nu om een tramlijn in een grote stad gaat, een nieuwe metrolijn die doorloopt tot aan het strand of een groot ombouwproject. Onze adviseurs helpen u om al in de contractfase te starten met het inrichten van de informatievraag, we stellen het aanbestedingsdossier voor u op en begeleiden het informatieproces tijdens de uitvoeringsfase.

Onze informatiemanagers zijn de verbindende schakel tussen het project en de uiteindelijke beheerder. Zij stellen een duidelijke informatievraag vast met de aannemer en de assetinformatievraag met de (spoor)beheerder. Ook dragen ze zorg voor onderlinge procesafspraken op het gebied van kwaliteit. De momenten van informatieoverdracht worden duidelijk vastgelegd en tijdig gerealiseerd. Zo is alle benodigde assetinformatie tijdig beschikbaar en gecontroleerd op kwaliteit, vóórdat het proefbedrijf start. Het resultaat? De oplevering en overdracht naar de uiteindelijke beheerder verlopen soepel.

Andere professionals diensten

© 2024