Ieder infraproject heeft technische projectondersteuning nodig. Dit kan de inbreng zijn van een technische specialist, bijvoorbeeld om de buitendienststellingskaders, faseringen, planningen of het ontwerp te toetsen. Wij adviseren u over de voortgang van de planning, kwaliteit of de afhandeling van restpunten. Deze ondersteuning is voor u als opdrachtgever belangrijk om een aantoonbaar goed project of product op te leveren dat voldoet aan alle gestelde eisen. Of dit nu een klein of groot, multidisciplinair project is.

Bij Stenga staan we voor flexibele en professionele begeleiding en controle. We bewaken de kwaliteit, voortgang en planning van de werkzaamheden. We toetsen het project en de uitvoering van het werk op basis van regelgeving, contracteisen, ontwerp en installatie eisen en doen daarnaast een uitgebreide risicoanalyse.

Onze meerwaarde? Die zit in de focus op kwaliteit en de nadruk op de structuur van het project. Wij hebben kennis van de verschillende contractvormen en techniekvelden en signaleren vroegtijdig afwijkingen en problemen tijdens de bouw. Als er afwijkingen zijn, dan voorzien wij u van een gedegen advies om tot een kwalitatieve oplossing te komen. Zo komt de voortgang van het project niet in gevaar. We rapporteren en koppelen de afwijkingen aan u terug en geven daarnaast advies op maat om de  afwijkingen op te lossen.

 

© 2024